...

OŚWIADCZENIE RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zgłoszenia o awarii automatu przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/na, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a wszelkie roszczenia kierować mogę na adres: support@arcadebee.com. Administratorem danych osobowych jest Arcade Bee SP. Z O.O., Dworska 82, 43-426 Kostkowice.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.